M a j e s t i c - M e d i a -

PORTFOLIO

Odabrani portfolio djelimični je prikaz multidisciplinarnog i internacionalnog iskustva osnivačice agencije, odnosno samostalno realiziranih projekata prije osnivanja i na početku poslovanja Majestic Media agencije.

U drugoj polovici 2023. godini formiranjem mladog, kreativnog tima Majestic Media će podići usluge na još veći nivo i nastaviti poslovanje sa srednjim i velikim kompanijama u BiH, kao i sa kompanijama na najzahtjevniim tržištima poput Američkog i DACH regiona.

Portfolio

Majestic Media

PORTFOLIO

Odabrani portfolio djelimični je prikaz multidisciplinarnog, internacionalnog iskustva osnivačice, odnosno samostalno realiziranih projekata prije osnivanja i na početku poslovanja Majestic Media agencije. U drugoj polovici 2023. godine formiranjem mladog, kreativnog tima Majestic Media će podići usluge na još veći nivo i nastaviti poslovanje sa srednjim i velikim kompanijama u BiH, kao i sa kompanijama na najzahtjevniim tržištima poput Američkog i DACH regiona.

INTERNI PROJEKTI

Dokumentarni film

Online Shop

Mobilna aplikacija

bs_BABosanski