REMOTE TIMOVI

Trenutni remote timovi koje formiramo nalaze se na četiri lokacije: u Sarajevu, New Yorku, Čikagu i Skoplju.

    SARAJEVO. NEW YORK. SKOPJE. CHICAGO.
    SARAJEVO. NEW YORK. SKOPJE. CHICAGO.
    bs_BABosanski