REMOTE TIMOVI

Trenutni remote timovi koje formiramo nalaze se na četiri lokacije: u Sarajevu, Beču, Čikagu i Skoplju.

    SARAJEVO. SKOPJE. VIENNA. CHICAGO.
    SARAJEVO. SKOPJE. VIENNA. CHICAGO.
    bs_BABosanski